Játékszabály

„Mixelj és pörögj rá az értékes nyereményekre!” elnevezésű promóció

hivatalos játékszabályzata

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 

 

 1. A játék szervezője:

„Mixelj és pörögj rá az értékes nyereményekre!” elnevezéssel az Auchan Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.), továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet (a továbbiakban „Játék”). A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2., a továbbiakban „Lebonyolító”).

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan áruházban, vagy Auchan Online áruházban (https://online.auchan.hu/),
 • vásárol legalább egy alkalommal, egyidejűleg minimum 599 (ötszázkilencvenkilenc) Ft értékben a promócióban részt vevő bármilyen kiszerelésű Coca-Cola, Coca-Cola ízek, Kinley vagy 0,7 literes kiszerelésű Jack Daniel’s, 0,7 literes kiszerelésű Finlandia termékekből (lásd 4. pont), és
 • a mixeljesnyerj.auchan.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta/online rendelés adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon (a továbbiakban „Pályázat”),

(a továbbiakban „Játékos”).

A Játékban érvényesen nem vehetnek részt a CocaCola HBC Magyarország Kft. munkatársai, a Lebonyolító, valamint a Szervező marketing osztályának dolgozói, és ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2021. április 29. 00:00:00 órától – 2021. május 26. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Szervező a Pályázatokat a Játék kezdetétől 2021. május 26. 23:59:59 óráig fogadja.

A Játék 4 játékhétből áll (továbbiakban „Játékhét”):

1. Játékhét: 2021. április 29. 0:00:00 – május 05. 23:59:59
2. Játékhét: 2021. május 06. 0:00:00 – május 12. 23:59:59
3. Játékhét: 2021. május 13. 0:00:00 – május 19. 23:59:59
4. Játékhét: 2021. május 20. 0:00:00 – május 26. 23:59:59

A vásárlásoknak, a regisztrációknak és a beküldéseknek a fenti időtartamban kell megtörténniük. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők. A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni.

A regisztrációk és Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található Auchan áruházban vagy Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/) forgalmazott bármilyen kiszerelésű Coca-Cola, Coca-Cola ízek, Kinley vagy 0,7 literes kiszerelésű Jack Daniel’s, 0,7 literes kiszerelésű Finlandia termékek az 1. sz. melléklet alapján.

Érvényes Pályázathoz egy vásárlás alkalmával legalább 599 forint összértékben kell a promócióban részt vevő bármilyen kiszerelésű Coca-Cola, Coca-Cola ízek, Kinley vagy 0,7 literes kiszerelésű Jack Daniel’s, 0,7 literes kiszerelésű Finlandia termékeiből vásárolni.

Ár akció esetén a levonásokkal együtt szükséges elérni egy vásárlás alkalmával az 599 forint összértéket.

A termék értéke szempontjából a bizonylaton szereplő Coca-Cola, Coca-Cola ízek, Kinley vagy 0,7 literes kiszerelésű Jack Daniel’s, 0,7 literes kiszerelésű Finlandia termék/termékek ára (az esetleges levonást is érvényesítve) az irányadó és nem a bizonylat végösszege, mert az a kerekítés miatt ettől eltérő lehet. A Játékban kizárólag csak az 1. sz. mellékletben felsorolt Coca-Cola, Coca-Cola ízek, Kinley vagy 0,7 literes kiszerelésű Jack Daniel’s, 0,7 literes kiszerelésű Finlandia termékek vesznek részt, minden más ettől eltérő termék valamint kifejezetten a Fanta és Sprite termékek vásárlása érvénytelen a Játék szempontjából.

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló bizonylat a megadott 599 (ötszázkilencvenkilenc) Ft-os értékhatár többszörösét igazolja (a Játékban részt vevő márkák termékeiből), abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson, azaz egy Pályázatként kerül figyelembevételre.

A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a vásárlás/online rendelés során kapott nyugtának vagy a magánszemély számára kiállított számlának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatoknak (megrendelés és számla) (a továbbiakban: „Bizonylat”) egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Játékban részt vevő termék megnevezésének és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online rendelés esetén a rendelés egyedi azonosítójának (rendelésszám).

 

 1. Regisztráció, Beküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint regisztrálhatnak a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges (ahol a felsorolás „opcionálisan” említi az adatszolgáltatást, ott az adatok megadása a Játékos részéről önkéntesen választható lehetőség, az nem kötelező):

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail megerősítése
 • jelszó
 • jelszó megerősítése
 • opcionális megadható saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • opcionálisan megadható a kedvenc magyarországi Auchan áruház
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia a jelen Játék Játékszabályzatát,
 • a Játék adatkezelési tájékoztatóját,
 • kifejezetten hozzá kell járulnia a személyes adatoknak a Játék lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint
 • opcionálisan megadható a Játékos neve és e-mail címe marketingcélú felhasználás céljából az adatkezelő (Auchan Magyarország Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2 Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló Bizonylatról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Online vásárlás esetén a rendelés számának utolsó 4 karakterét (melyet a rendelés visszaigazolás tárgy mezőjében talál) kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni
 • valamint a Játékos a Weboldalon meghatározott módon igazolja, hogy az adott Bizonylaton szerepel a Játékban részt vevő legalább 599 Ft értékű Coca-Cola, Coca-Cola ízek, Kinley vagy 0,7 literes kiszerelésű Jack Daniel’s, 0,7 literes kiszerelésű Finlandia termék megvásárlása
 • továbbá a Játékos a Weboldalon meghatározott módon opcionálisan jelöli (check-boxban), hogy az adott blokkal igazolt vásárlása tartalmaz-e 0,7 literes kiszerelésű Jack Daniel’s vagy 0,7 literes kiszerelésű Finlandia termék vásárlást, ezáltal jogosult az extra nyeremény sorsolásban is részt venni pályázatával.

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, továbbá Pályázatbeküldéseit a Beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost – saját, önálló döntése szerint – a Játékból kizárhatja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

 

5.3. Extra nyeremény:

Szervező jelen Játékkal egyidejűleg egy extra Játékot is meghirdet extra nyereményért, a 0,7 liter kiszerelésű Jack Daniel’s és 0,7 liter kiszerelésű Finlandia termékek vásárlóinak.

Abban az esetben, ha a promóció keretében a Játékosok vásárolnak egy 0,7 literes kiszerelésű Jack Daniel’s vagy 0,7 literes kiszerelésű Finlandia terméket, akkor az alap nyereményjátékon felül bekerülnek a sorsolásba az extra nyereményért is, a vásárlást igazoló Pályázatukkal, amennyiben a Pályázat beküldésekor jelölik ezt a megadott check-boxban.

 

5.4 Általános információk a részvételt illetően:

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol egyidejűleg legalább 599 Ft értékben a promócióban részt vevő (a 4. pontban részletezve) bármilyen kiszerelésű Coca-Cola, Coca-Cola ízek, Kinley vagy 0,7 literes kiszerelésű Jack Daniel’s, 0,7 literes kiszerelésű Finlandia termékekből az Auchan áruházakban vagy az Auchan Online áruházban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

A Játékban online vásárlás esetén csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a rendelést követően a kiszállítás után számla került kiállításra, mert nyertesség esetén szükséges a számla bemutatása is (a 8. pontban részletezve).

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum három Bizonylatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 2 db Bizonylattal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 30 db Bizonylattal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos – függetlenül attól, hogy a megadott számú érvénytelen Pályázata mellett volt-e érvényes Pályázata – kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát 2021. június 30-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti Bizonylatot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak a fenti feltételeknek megfelelő természetes személyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről az áruházi vásárlás során blokk, nyugta vagy a Játékos nevére kiállított számla, valamint online vásárlás esetén a megrendelésről szállítólevél és számla került kiállításra. A Játékos nevére kiállított számla másolatot e-mailben kell megküldeni a Lebonyolító részére az auchanmixeljesnyerj@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2021. május 26-án, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolás:

Egy Játékos egy Pályázattal megnyerheti a napi vagy a heti nyereményt vagy a fődíjat, ezen felül az Extra nyereményt.

Egy Játékos és egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is maximum 1 db napi nyereményt, 1 db heti nyereményt, a fődíjat valamint az extra nyereményt nyerheti meg a Játék teljes ideje alatt.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az érvényes hatósági lakcím igazolvány adatai szerint azonos lakcímen/tartózkodási címen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályzatban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Napi és heti nyeremények sorsolása:

Szervező megbízásából a lebonyolító a Játék kezdete előtt, 2021.04.26-án 15:00 órakor közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével, századmásodpercnyi pontossággal, a Játék időtartamában 07:00:00 és 20:59:59 óra között, minden egyes naptári nap tekintetében egy darab (összesen 28 darab), valamint minden egyes Játékhét tekintetében egy darab (összesen 4 darab), nyerő időpontot sorsol ki a napi és heti nyereményekre vonatkozóan. A sorsolás nem nyilvános.

Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott napi vagy heti nyereményt.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

A napi nyeremények nyertesei az adott napot követő első munkanapon (pénteki/szombati/vasárnapi nyeremények esetében a következő hétfőn, ünnepnap esetében pedig a következő munkanapon), míg a heti nyeremény nyertesei 2021. május 6-án, május 13-án, május 20-án és május 27-én kerülnek kiértesítésre a Lebonyolító által küldött e-mail üzenetben.

Fődíj sorsolása:

A fődíj sorsolásra 2021. június 01-jén 14:00 órakor közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A fődíj sorsoláson csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, napi és heti nyereményt még nem nyert, érvényes Pályázatok vesznek részt.

Extra nyeremény sorsolása:

Az extra nyeremény sorsolására 2021. június 01-jén 14:00 órakor, a fődíj sorsolást követően közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

Az extra nyeremény sorsolásán a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt.

Valamennyi sorsolás az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) címen kerül sor.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a mixeljesnyerj.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíj:

1 db Prémium bárszekrény koffer

A bárszekrény súlya 90 kg, méretei: 63,5*60*140,5 cm, értéke: 300.000 Ft.

A fődíj esetében 5 tartalék nyertes kerül kisorsolásra, akik érvénytelen Pályázat vagy a Játékszabályzat feltételeinek meg nem felelő, így a nyereményre nem jogosult nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

Heti nyeremények:

Hetente 1 csomag (összesen 4 csomag) 100.000 Ft értékű terméknyeremény

1 csomag tartalma: 3 db Jack Daniel’s 0.7L, 3 db Finlandia 0.7L + 11 tálca szénsavas CAN termék (1 tálca = 24 db CAN): 4 tálca Coca-Cola 0.33L, 3 tálca Coca-Cola Zero 0.33L , 2 tálca Kinley Tonic 0.25L, 2 tálca Kinley Gyömbér 0.25L

 

Napi nyeremények:

Naponta 1 db (összesen 28 db) Mixer szett
A 18 db-os rozsdamentes acél shaker készlet tartalma:
1 x bostoni shaker (“tin on tin”, 2 rozsdamentes acél elem)
1 x Cobbler rázógép 550 ml
2 x csapos mérőpohár (jigger) – 15/30 ml és 25/50 ml
2 x muddler – prémium és standard
1 x csapos kanál
4 x öntött
3 x szűrő – Julep, Mesh és Standard
1 x dugóhúzó
1 x üvegnyitó
1 x jégfogó

A heti és napi nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

Extra nyeremény:

1 db KTV karaoke rendszer
Tartalma:
Érintés vezérelt kijelző, WiFi technológia a Youtube videók, Spotify playlist és az internetes rádióállomások eléréséhez.
1 x karaoke rendszer
1 x hálózati kábel
1 x 3,5 mm jack-cinch kábel
1 x csíptetős hangszóró csatlakozó szett
2 x UHF vezeték nélküli mikrofon
1 x távirányító
használati utasítás
Mérete: 43,5 x 97,5 x 31 cm (SZxMxM) Súly: 19,8kg

Az extra nyeremény esetében 5 tartalék nyertes kerül kisorsolásra, akik érvénytelen Pályázat vagy a Játékszabályzat feltételeinek meg nem felelő, így a nyereményre nem jogosult nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A napi és heti nyertesek megállapítását, illetve a fődíj és extra nyereménysorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat az általuk a regisztráció alkalmával közölt e-mail címen (amennyiben az e-mailben történő kommunikáció sikertelen, és a Játékos a regisztráció alkalmával előzőleg megadta telefonos elérhetőségét, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termékvásárlást igazoló eredeti számviteli bizonylat (nyugta/számla), online vásárlás esetében az eredeti rendelés, számla és a szállítólevél teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 7 (hét) naptári napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket és telefonszámukat az eredeti Bizonylat beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére a nyeremény kézbesítésének lebonyolítása céljából.

Amennyiben a nyertes eredeti, a vásárlást a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint hitelt érdemlően igazoló számviteli Bizonylat az első értesítéstől számított 7 naptári napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban részt vevő termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta legalább 599 Ft értékű a promócióban részt vevő termék, stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a Játék lezárulását követő 60 (hatvan) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem, vagy nem maradéktalanul tesznek eleget, és ebből következően a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső oknak minősül, amelyért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen, 60 (hatvan) napos határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő, azaz a Játékos ezen határidő elmulasztását követően a nyereményre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A beküldött regisztrációk és Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó, amely nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti Bizonylatot, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Auchan Bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel regisztráló Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatbeküldés során megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és mennyiségének és a vásárlás összegének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése a kizárólagosan irányadó, végleges és nem vitatható.

A heti, fődíj és extra nyeremény nyertesek futár által kézbesítve kapják meg nyereményeiket. A napi nyertesek nyereményeiket postai úton vagy futár által kézbesítve kapják meg.

 

 1. Adók, közterhek és költségek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez esetlegesen szükséges adatok szolgáltatására a Játékos köteles.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat, kivéve azon eseteket, amelyek kapcsán az igényérvényesítés kizárását jogszabály kifejezetten tiltja.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek) a nyertest terheli.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a mixeljesnyerj.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2021. június 30-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchanmixeljesnyerj@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Játék az Auchan áruházak akciós újságjaiban, áruházi posztereken és kommunikációs eszközökön, hirdetésekben, a Facebookon, weblapokon és online hirdetésekben kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

 1. Egyebek:

A Játék bármely kereskedelmi kommunikációjában megjelenő nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek, egyéb jogi személyek, avagy korlátozott jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezetek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk, Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Játékhoz a Nyereményeket a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. biztosítja

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényeiket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik, a nyeremény átadása során kapott jótállási jeggyel.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím vagy telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt e-mail címet vagy telefonszámot vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail és telefon használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékost a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősség terheli. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor a lehető legrövidebb időn belül megtesznek minden lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési- vagy egyéb igényt kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes Bizonylat beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező a Játék teljes ideje alatt fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2021. április 29. Szervező

 

 1. számú melléklet:

Minden 0,7L-es Jack Daniel’s és 0,7L-es Finlandia termék.

Termék megnevezése Vonalkód
JACK DANIELS TENNESSEE FIRE 0.7 L   5099873006504
FINLANDIA 0,7L                      6412709021776
JACK DANIEL S 27 GOLD 0,7L          5099873003701
JACK DANIELS WHISKY 0,7L            5099873089798
FINLANDIA VODKA COCONUT 0,7L        5099873005750
FINLANDIA VODKA LIME 0,7L           5099873002100
FINLANDIA VODKA CRANBERRY 0,7L      5099873001967
FINLANDIA VODKA GRAPEFRUIT 0,7L     5099873002032
JACK DANIELS TENNESSEE HONEY 0,7L   5099873001370
FINLANDIA FEKETERIBIZLI 0,7L 37,5%  5099873001905
700 NRG X1 JACK DANIELS T. APPLE HU 5099873017623
JACK DANIELS SINGLE BARREL 0,7L     5099873088654
GENTLEMAN JACK 0,7L                 5099873038758

Minden szénsavas Coca Cola és Coca Cola ízek üdítő ital minden kiszerelésben kivéve Fanta, Sprite.

Termék megnevezése Vonalkód
330 CAN X24 COCA COLA SLEEK HU 5449000214911
1.75 PET X8 COCA-COLA ZERO HU 5449000080806
500 PET X24 COCA COLA HU 54491472
330 CAN 4X6 COKE ZERO Multi Pack SLEEK HU 5449000214799
500 PET X12 CHERRY COKE HU 54490697
500 PET X12 KINLEY TONIC HU 50112982
330 CAN 4X6 COCA-COLA Multi Pack SLEEK HU 5449000214911
250 CAN X24 KINLEY GINGER HU 5449000264022
1.75 PET 4X2 COCA-COLA HU 5449000130389
500 PET X12 COKE LIGHT HU 54492387
330 CAN X24 COKE ZERO SLEEK HU 5449000214799
500 PET X12 COKE ZERO HU 5449000131836
500 PET X12 KINLEY GINGER HU 90492969
1.75 PET X8 COCA-COLA HU 5449000130389
1.25 PET X12 COCA-COLA HU 5449000028921
1.25 PET X12 COCA ZERO HU 5449000133724
330 CAN 6X4 COCA-COLA SLEEK Multi Pack HU 5449000214911
330 CAN 6X4 COKE ZERO SLEEK Multi Pack HU 5449000214799
250 CAN X24 KINLEY TONIC WATER HU 5449000264053
1.75 PET X8 CHERRY COKE HU 5449000197092
1.75 PET X8 COCA-COLA LIGHT HU 5449000132468
1.75 PET 4X2 COKE ZERO HU 5449000080806
1.75 PET 2X4 COCA-COLA ZERO HU 5449000080806
1.75 PET 2X4 COCA-COLA HU 5449000130389
2.25 PET X6 COCA COLA ZERO HU 5449000061768
2.25 PET X6 COCA-COLA LIGHT 5449000037978
2.25 PET X6 COCA-COLA HU 5449000025173
500 PET X12 KINLEY BITTER LEMON HU 54491465
1.75 PET X8 COCA-COLA ZERO LEMON HU 5449000665492
250 CAN X24 COKE ZERO LEMON HU 5449000226396
330 CAN X24 COKE ZERO LEMON HU 5449000227041
500 PET X12 COKE ZERO LEMON HU 5449000227553
1.25 PET X12 COCA-COLA ZERO LEMON HU 5449000227195
500 PET X12 COKE ZERO CINNAMON HU 5449000260550
500 PET X12 KINLEY MOJITO HU 5449000230638
500 PET X12 COKE ZERO VANILLA HU 5449000226457
1.5 PET X8 KINLEY GINGER ALE HU 5449000081926
1.5 PET X8 KINLEY TONIC WATER HU 5449000016010
330 CAN X24 COCA COLA ZERO ORANGE HU 5449000027191
500 PET X12 KINLEY TONIC ZERO HU 5449000273659
1.75 PET X8 COKE ZERO VANILLA HU 5449000226426
1.5 PET X8 KINLEY MOJITO HU 5449000269546
500 PET X12 COCA COLA ZERO ORANGE HU 5449000021724
1.75 PET X8 COCA COLA ZERO ORANGE HU 5449000056818
330 CAN X24 COKE ZERO VANILLA HU 5449000259769
1.5 PET X8 KINLEY BITTER LEMON HU 5449000286536
1.75 PET 4X2 COKE ZERO LEMON Multi Pack HU 5449000665492
500 PET X12 KINLEY PINEAPPLE BASIL HU 5449000228468
1.5 PET X8 KINLEY PINEAPPLE BASIL HU 5449000228451
1.75 PET X8 COKE ZERO CINNAMON HU 5449000282033

 

Elmúltál már 18 éves?

Kérjük, a belépéshez add meg a születési dátumod!

- -


A termékek képe illusztráció.